Redakcja | Regulamin | Recenzenci | Prenumerata | Numer Bieżący | Archiwum | Szukaj

Plakaty Spis Treści »

Tom. 3/2004 Nr 3(3)
Ocena funkcji tarczycy oraz gospodarki węglowodanowej u dzieci po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych. Badanie pilotażowe

1J. Iwankiewicz, 1E. Barg, 2D. Wójcik, 1B. Kotschy, 2K. Kałwak
1Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu
2Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Adres do korespondencji:
Słowa kluczowe:

Celem pracy była ocena występowania późnych powikłań w funkcji gruczołu tarczowego i  gospodarce węglowodanowej u dzieci będących po przeszczepie komórek hematopoetycznych. Badaniem prospektywnym objęto 20 pacjentów (12 dziewcząt) w wieku 2–20 lat (mediana 14 lat), po przeszczepie szpiku kostnego. Wskazaniem do przeszczepu było: AML (n = 8), ALL (n = 4), NHL
(n = 2), CML (n = 2), JMML (n = 1), SCID (n = 1), MDS (n = 1) i HES (n = 1). Autologiczny przeszczep wykonano u 8 pacjentów, allogeniczny u 12. U trójki przeszczep wykonano dwukrotnie. W terapii kondycjonującej zastosowano megachemioterapię z busulfanem, u 9 pacjentów profilaktyczne naświetlano CNS. Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD) rozwinęła się u 10 dzieci i wymagała terapii glikokortykosteroidami.
Ocena endokrynologiczna została przeprowadzona w 4–84 miesięcy (średnio 18) po zakończeniu glikokortykoterapii. U wszystkich pacjentów oznaczono: TSH, fT3, fT4, aTPO HbA1c, wykonano test z TRH oraz OGTT z oznaczeniem glikemii i insulinemii. U 5 pacjentów rozpoznano niedoczynność tarczycy (wszyscy przebyli GVHD II-III stopnia  oraz  profilaktyczne naświetlania CNS-u); u dwóch stwierdzono podwyższone miano przeciwciał aTPO. Czas od zakończenia glikokortykoterapii  nie miał wpływu na  wystąpienie tych powikłań. Nieprawidłowy OGTT stwierdzono u 7, hiperinsulinemię  u 11 badanych. Średnia suma glikemii 
w OGTT  wynosiły 26,88 ± 4,83 mmol/l a insulinemii 131,49 ± 81,35 mIU/ml. Nieprawidłowy indeks glikemiczny  I > 0,3 (średnio 0,43 ± 0,15) był stwierdzony u 8 pacjentów, u 3 podwyższone HbA1c (w tym u dwóch pacjentów z podwyższonym indeksem glikemicznym). Średnie BMI  w badanej grupie wynosiło 17,54 ± 2,67 kg/m mieściło się w granicach normy. Hiperinsulinemia w OGTT występowała częściej u dzieci z wyższym BMI, stwierdzono ujemną korelację pomiędzy nimi (r = –0,18, p < 0,05). Nie stwierdzono zależności pomiędzy czasem od zakończenia glikokortykoterapii i hyperglycemią/hyperinsulinemią w OGTT oraz rodzajem terapii kondycjonującej przed przeszczepem i wystąpieniem GvHD.
Wniosek. Dzieci po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych wymagają standaryzowanej opieki endokrynologicznej, ze względu na częściej występujące zaburzenia ze strony gruczołu tarczowego i gospodarki węglowodanowejnike blazer pas cher nike blazer nike pas cher nike blazer nike pas cher blazer nike nike pas cher nike pas cher nike blazer pas cher nike tn pas cher karen millen sale replica chanel outlet christian louboutin shoes chanel outlet Nike Pas Cher Nike Pas Cher Nike Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Tn Pas Cher Nike Blazer Pas Cher Nike Nike Blazer Pas Cher Nike Air Max Nike Tn Pas Cher autoretromini.fr/blazernike.html