Od Redaktora

P.T. Czytelnicy
Przed nadchodzącymi wakacjami redakcja i Autorzy prezentują wieloaspektowy zeszyt czerwcowy „Endokrynologii Pediatrycznej”, który porusza kilka interesujących kwestii.
Chemeryna może się okazać adiponektyną istotną w procesach immunologicznych i zapalnych w cukrzycy typu 1 (A. Zubkiewicz-Kucharska i wsp.). Zagadnienia akceleracji wzrastania i dojrzewania dziewcząt analizują B. Kulik-Rechberger i A. Kozłowska.
Prace dotyczące najwcześniejszych faz życia zwracają uwagę na gastrynę jako marker ciężkości zakażeń u noworodków (M. Stojewska i wsp.), a zespół lubelski (E. Kuźma i wsp.) na diagnostykę i monitoring nietypowo rozwiniętych narządów płciowych zewnętrznych.
Kilka prac jest związanych z rozwojem płciowym i seksualnym młodych dziewcząt. Dotyczące zespołu PCO skupiają się na zaburzeniach czynności tarczycy w tym zespole (K. Skrzyńska i wsp.) jak i rolach płciowych nastolatek z zespołem PCO (E. Foryś-Dworniczek i wsp.). Zeszyt uzupełnia rzut oka na zaburzenia odżywiania jako efekt możliwego wykorzystania seksualnego dzieci (G Jarząbek-Bielecka i wsp.).
Wzbogaceniem czerwcowego zeszytu są streszczenia głównie kazuistycznych prezentacji młodych endokrynologów i diabetologów dziecięcych z Zimowej Szkoły Endokrynologicznej – Krynica 2017.
Wiele słońca i radości na czas wakacyjny życzy


prof. Leszek Szewczyk
Redaktor „Endokrynologii Pediatrycznej”

Prace oryginalne

Stężenie chemeryny u dzieci z cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne
Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Joanna Chrzanowska, Monika Seifert, Barbara Salmonowicz, Barbara Chrzanowska, Anna Noczyńska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Czy nadal wzrastanie i dojrzewanie dziewcząt podlegają zjawisku akceleracji?
Beata Kulik-Rechberger, Maria Kozłowska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Stężenie gastryny w surowicy u noworodków z wczesnymi ciężkimi zakażeniami
Małgorzata Stojewska, Joanna Oświęcimska, Aneta Stachurska, Anna Szymańska, Katarzyna Staśkiewicz, Urszula Godula-Stuglik
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace przeglądowe

Zaburzenia rozwoju płci: diagnostyka i postępowanie w przypadku niemowląt z nietypowo ukształtowanymi narządami płciowymi
Ewa Kuźma, Wanda Furmaga-Jabłońska, Iwona Beń-Skowronek
czytaj więcej » czytaj PDF »

Zaburzenia funkcji tarczycy u dziewcząt z zespołem policystycznych jajników
Karolina Skrzyńska, Agnieszka Zachurzok, Ewa Małecka-Tendera
czytaj więcej » czytaj PDF »

Związana ze zdrowiem jakość życia oraz role płciowe u nastoletnich dziewcząt z zespołem policystycznych jajników – przegląd metodyczny
Elżbieta Foryś-Dworniczak, Agnieszka Zachurzok, Agnieszka Pasztak-Opiłka, Ewa Małecka-Tendera
czytaj więcej » czytaj PDF »

Zaburzeń odżywiania jako skutki wykorzystywania seksualnego dzieci – seksuologiczne i endokrynologiczne aspekty
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Małgorzata Mizgier, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Witold Kędzia
czytaj więcej » czytaj PDF »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

Zespół Rohhad ...

Odległe wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów&n ...

Zespół częściowej niewrażliwości na androgeny – opis przypadku ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT