Od Redaktora

P.T. Czytelnicy
Kończący się 2016 r. wieńczymy, dzięki Autorom, Recenzentom i sprawnej współpracy zespołu redakcyjnego z wydawcą kolejnym 4 (57) zeszytem „Endokrynologii Pediatrycznej” Prezentowane prace dotyczą m.in. kwestii wzrastania dzieci z cukrzycą typu 1 (O. Pilecki i wsp.), Wiąże się z nią pośrednio niedobór vit. D i jego konsekwencje dotyczące zaburzeń w układzie kostnym (D. Chlebna-Sokół i wsp.). Znalazły miejsce prace wiążące się z endokrynologią okresu noworodkowego wymagające wczesnej diagnostyki i obserwacji: wrodzona łamliwość kości (K. Buska i Chlebna-Sokół) czy ocena wpływu sposobu rozwiązania porodu na poziom adiponektyny (D. Wiśniewska-Ulfik i wsp.), Ważną kwestię dotyczącą roli badania ultrasonograficznego w chorobach tarczycy przypomniał zespół lubelski (M. Nowalska i wsp.) Zaś zespół wrocławski (J. Chrzanowska i wsp.) przedstawił medyczne i pozamedyczne problemy diagnostyczne wielohormonalnej niedoczynności przysadki.

Dla urozmaicenia lektury prezentujemy galerię Laureatów limitowanego medalu im. Prof. Tadeusza Pawlikowskiego za zasługi dla endokrynologii dziecięcej przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

Składając Państwu serdeczne życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia przy opłatku, choince. kolędach z bliskimi mam pytanie:

Czy
przemożna
moc opłatka
niwecząca
złe nastroje
poposkramia
co się dzieje?
Zło wypleni,
da nadzieję.

Prof. dr hab. Leszek Szewczyk
Redaktor Naczelny „Endokrynologii Pediatrycznej”

Prace oryginalne

Wzrost u dzieci z cukrzycą typu 1
Olgierd Pilecki, Ewelina Kalkstein-Nawrocka, Maria Żbikowska-Bojko, Katarzyna Robak-Kontna
czytaj więcej » czytaj PDF »

Ocena stężenia witaminy D w surowicy u dzieci hospitalizowanych z powodu objawów klinicznych sugerujących zaburzenia w układzie kostnym
Danuta Chlebna-Sokół, Izabela Michałus, Agnieszka Rusińska, Anna Łupińska, Bogdan Fijałkowski, Katarzyna Andrzejewska, Batbolor Magsar Khuchit, Maciej Porczyński, Izabela Woch, Anna Jończyk, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
czytaj więcej » czytaj PDF »

Obserwacje kliniczne dzieci z wrodzoną łamliwością kości rozpoznaną w okresie noworodkowym lub niemowlęcym
Karolina Beska, Danuta Chlebna-Sokół
czytaj więcej » czytaj PDF »

Stężenie adiponektyny w surowicy zdrowych eutroficznych noworodków donoszonych urodzonych cięciem cesarskim
Dominika Wiśniewska-Ulfik, Urszula Godula-Stuglik, Anna Szymańska, Alicja Nawrat
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace przeglądowe

Rola badania ultrasonograficznego w diagnostyce schorzeń gruczołu tarczowego u dzieci i młodzieży
Małgorzata Nowalska, Agnieszka Suligowska, Elżbieta Pac-Kożuchowska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace kazuistyczne

Wielohormonalna niedoczynność przysadki - problemy diagnostyczne
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Monika Seifert, Anna Noczyńska
czytaj więcej » czytaj PDF »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

Odległe wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów&n ...

Zespół Rohhad ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

Zaburzenia funkcji przysadki i podwzgórza w wyniku późno rozpoznaneg ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT