Od Redaktora

P.T. Czytelnicy

Czas szybko płynie, zbliża się koniec kolejnego roku ukazywania się „Endokrynologii Pediatrycznej”. Przekazujemy Państwu grudniowy zeszyt naszego kwartalnika, który zawiera publikacje ośrodka wrocławskiego dotyczące otyłości tj. badania stężenia chemeryny u dzieci z otyłością (J. Chrzanowska i wsp.) czy wieloletnie badania związane z programem zapobiegania otyłości u dzieci (A. Noczyńska i wsp.).

Prace dotyczące problemów psychospołecznych dzieci chorych na cukrzycę typu 1 dotyczą oceny ich jakości życia (A. Trojanowska i wsp.) oraz zachowań destrukcyjnych pacjentów mających wpływ na przebieg cukrzycy typu 1 (A. Trojanowska i wsp.).

Interesującą pracę przeglądową o roli hormonu wzrostu dla fizjologii skóry prezentuje M. Korcz-Iżykowska i wsp.

W ramach kazuistyki mogą Państwo zapoznać się z rzadkim powikłaniem w kwasicy ketonowej, jakim jest zakrzepica żyły głównej dolnej (J. Świderska i wsp.), czy z zaburzeniem mineralizacji kośćca w zespole Lowe’a (I. Michalus i wsp.).

Szanowni Państwo
Okres świąt Bożego Narodzenia skłania do różnych przemyśleń, którymi – obok świątecznych serdecznych życzeń – chciałbym się z Państwem podzielić:

Życie szybko przeminie
Poczuwaj przy Dziecinie
Oddaj się cały rodzinie
I popatrz wokoło
Czy wszystkim wesoło
czy komuś potrzeba
ciut uchylić nieba

prof. Leszek Szewczyk
Redaktor Naczelny „Endokrynologii Pediatrycznej”

Prace oryginalne

Stężenie chemeryny u dzieci z otyłością prostą
Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Monika Seifert, Julita Bohusz-Nocoń, Barbara Chrzanowska, Maciej Majewski, Anna Noczyńska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Ocena jakości życia dzieci chorych na cukrzycę typu 1
Alina Trojanowska, Paulina Trojanowska, Sabina Stadnicka, Danuta Zarzycka, Anna Bury, Justyna Ochnik
czytaj więcej » czytaj PDF »

Podsumowanie programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz innym zaburzeniom okresu rozwojowego u dzieci i młodzieży szkolnej w latach 2012-2017”
Anna Noczyńska, Joanna Chrzanowska, Anna Boduszek, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Ryzykowne zachowania wśród dzieci z cukrzycą typu 1
Alina Trojanowska, Paulina Trojanowska, Magdalena Brodowicz-Król, Danuta Zarzycka, Agnieszka Sobolewska-Samorek, Anna Bury, Lidia Jabłońska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace przeglądowe

Wpływ hormonu wzrostu i rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu na homeostazę skóry
Monika Korcz-Iżykowska, Katarzyna Majewska, Andrzej Kędzia
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace kazuistyczne

Zakrzepica żyły głównej dolnej jako rzadkie powikłanie u pacjenta z kwasicą ketonową w przebiegu nowo rozpoznanej cukrzycy typu 1: opis przypadku
Jolanta Świderska, Anna Bendysz-Golatowska, Marta Baszyńska-Wilk, Marta Wysocka-Mincewicz, Mieczysław Szalecki
czytaj więcej » czytaj PDF »

Zaburzenia mineralizacji kośćca jako ważne powikłanie w przebiegu zespołu Lowe’a
Izabela Michałus, Katarzyna Dziedzic, Paulina Bartosik, Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
czytaj więcej » czytaj PDF »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

Odległe wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów&n ...

Wrodzona wielohormonalna niedoczynność przysadki – choroba wciąż póź ...

Zespół częściowej niewrażliwości na androgeny – opis przypadku ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT