Od Redaktora

P.T. Czytelnicy
Zdając sobie sprawę z tego, że większość z Państwa jest już po wakacyjnych wyprawach i wypoczynku spieszymy dostarczyć Państwu wrześniowy zeszyt „Endokrynologii Pediatrycznej” z interesującym ładunkiem naukowym, który dotyczy niełatwych zagadnień dotyczących rezerwy gonadalnej (K. Ziora i wsp.) oraz ryzyka zaburzeń płodności u dzieci i dorosłych z wrodzonym przerostem nadnerczy (K. Ziora i wsp.).
Kilka prezentowanych prac jest związanych z szeroko pojętą regulacją metabolizmu kostnego, czy to związaną z poszukiwaniem roli polimorfizmów genu dla receptora dla witaminy D (E. Jakubowska-Pietkiewicz i wsp.), czy zależności wielkości ciemiączka dużego od poziomu witaminy D (M. Trojanowska-Szostek i wsp.), aż po ilustrację kliniczną krzywicy hypofosfatemicznej (K. Wrzołek i wsp.).
Zespół lubelski próbuje dokonać – z dystansem – spojrzenia na kwestię tzw. Cukrzycy „podwójnej”, „mieszanej”, jej definiowania i leczenia (J. Sieniawska i wsp.).
Dopingiem do wcześniejszego przygotowania wrześniowego zeszytu „Endokrynologii Pediatrycznej” była chęć prezentacji na czas streszczeń kwestii, które będą poruszane podczas IV Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Krakowie.
Zatem do spotkania w – mam nadzieję – złotojesiennym Krakowie.

Prof. dr hab. Leszek Szewczyk
Redaktor Naczelny „Endokrynologii Pediatrycznej”

Prace oryginalne

Ocena stężenia inhibiny B w surowicy krwi u chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy
Katarzyna Ziora, Elżbieta Borawska-Dziadek, Joanna Oświęcimska, Elżbieta Świętochowska, Zofia Ostrowska, Dariusz Kajdaniuk, Beata Wikiera, Jolanta Bieniasz, Anna Noczyńska, Janusz Bursa, Ewa Małecka-Tendera
czytaj więcej » czytaj PDF »

Hormon antymüllerowski w surowicy krwi u chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy
Katarzyna Ziora, Elżbieta Borawska-Dziadek, Joanna Oświęcimska, Elżbieta Świętochowska, Zofia Ostrowska, Dariusz Kajdaniuk, Beata Wikiera, Jolanta Bieniasz, Anna Noczyńska, Janusz Bursa, Ewa Małecka-Tendera
czytaj więcej » czytaj PDF »

Polimorfizmy BsmI i FokI genu dla receptora witaminy D a parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z regionu łódzkiego
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Wojciech Fendler, Maciej Porczyński, Danuta Chlebna-Sokół
czytaj więcej » czytaj PDF »

Wielkość ciemienia przedniego oraz jego zależność od stężenia 25(OH)D
Maria Trojanowska-Szostek, Małgorzata Joniec, Beata Kulik-Rechberger
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace przeglądowe

„Cukrzyca podwójna”: współistnienie cukrzycy typu 1 i typu 2
Joanna Sieniawska, Katarzyna Rębowicz, Wiktoria Osiak, Iwona Beń-Skowronek
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace kazuistyczne

Opóźnione rozpoznanie i trudności w leczeniu krzywicy hipofosfatemicznej u 7-letniej dziewczynki – opis przypadku
Katarzyna Wrzołek, Izabela Rysz, Witold Kołłątaj, Barbara Kołłątaj, Maria Klatka
czytaj więcej » czytaj PDF »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

Odległe wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów&n ...

Zespół Rohhad ...

Zaburzenia funkcji przysadki i podwzgórza w wyniku późno rozpoznaneg ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT