Od Redaktora

P.T. Czytelnicy

„Endokrynologia Pediatryczna” ukończyła właśnie 15 lat (tyle co mój najstarszy wnuk)! Nasza nastolatka rozwijała się prawidłowo z dobrym tempem wzrastania (od 2 do 9 pkt MNiSW), był i skok pokwitaniowy. Było to możliwe dzięki Autorom, Recenzentom i dobrej współpracy Redakcji z Wydawcą. No, może nie udało się wejść (pomimo starań) na anglojęzyczne salony, ale nastolatka posiada już stronę internetową, archiwum, międzynarodowy identyfikator artykułów (DOI), a wszystkie prace mają w języku angielskim streszczenia, słowa kluczowe itp. Prace publikowane są w języku polskim i angielskim, w większości są to prace oryginalne oraz przeglądowe i kazuistyczne.
Prezentowany Państwu 60 zeszyt „Endokrynologii Pediatrycznej”, można by rzec Jubileuszowy, zawiera różnorodność problematyki dotyczącej endokrynologii.

Zespół CZD dopisał przedstawiając kwestie gospodarki węglowodanowej u nastolatków urodzonych
z SGA (A. Korpysz i wsp.) oraz prawie monografię dotyczącą kliniki czaszkogardlaka (E. Moszczyńska i wsp.), jego leczenia i endokrynologicznych następstw (E. Moszczyńska i wsp.). Z kolei interesujące badania wiedzy nastolatek nt umiejętności profilaktycznego badania piersi prezentuje zespół szczeciński (G. Jarząbek-Bielecka i wsp.) Prace z dziedziny diabetologii dziecięcej to analiza czynników wpływających na wyrównanie dzieci z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy osobistej pompy insulinowej (M. Starczewsa i wsp.) oraz analiza efektów stosowanej diety w cukrzycy typu 1 (K. Dłużniak-Gołaska i wsp.). Zeszyt dopełnia interesująca praca przeglądowa związana z rolą Helicobakter pylori w neuroendokrynnej aktywności przewodu pokarmowego (P. Krzyżak).

Jeszcze raz pozdrawiam z okazji swego rodzaju Jubileuszu Piętnastolecia „Endokrynologii Pediatrycznej” i zwracam się z prośbą do Ośrodków Naukowo-Klinicznych o nadsyłanie materiałów
do publikacji: oryginalnych, przeglądowych i kazuistycznych czv dotyczących historii własnych ośrodków endokrynologiczno-diabetologicznych.

prof. Leszek Szewczyk
Redaktor „Endokrynologii Pediatrycznej”

Prace oryginalne

Ocena wybranych parametrów przemian węglowodanowych u dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną w wieku przedpokwitaniowymi młodzieńczym w porównaniu z dziećmi urodzonymi z masą prawidłową
Alicja Korpysz, Marta Wysocka-Mincewicz, Mieczysław Szalecki
czytaj więcej » czytaj PDF »

Ocena wiedzy 17-letnich pacjentek na temat samokontroli gruczołów sutkowych – propozycja schematu nauki samokontroli gruczołów sutkowych
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia
czytaj więcej » czytaj PDF »

Analiza wybranych czynników wpływających na przebieg terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny przy użyciu osobistych pomp insulinowych u dzieci i młodzieży
Małgorzata Starczewska, Katarzyna Scheffler, Małgorzata Szkup, Katarzyna Augustyniuk, Elżbieta Grochans
czytaj więcej » czytaj PDF »

Czy edukacja żywieniowa prowadzona u pacjentów z cukrzycą typu 1 jest efektywna?
Karolina Dłużniak-Gołaska, Dorota Szostak-Węgierek, Beata Sińska, Agnieszka Szypowska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Prace przeglądowe

Czaszkogardlak – epidemiologia, patogeneza, diagnostyka klinicznych i obrazowa
Elżbieta Moszczyńska, Mieczysław Szalecki, Katarzyna Pasternak-Pietrzak, Elżbieta Jurkiewicz, Sylwia Szymańska
czytaj więcej » czytaj PDF »

Metody leczenia czaszkogardlaka oraz powikłania ze szczególnym uwzględnieniem otyłości
Elżbieta Moszczyńska, Mieczysław Szalecki, Katarzyna Pasternak-Pietrzak
czytaj więcej » czytaj PDF »

Rola Helicobacter pylori w regulowaniu aktywności hormonów przewodu pokarmowego
Paweł Krzyżek
czytaj więcej » czytaj PDF »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

Zespół częściowej niewrażliwości na androgeny – opis przypadku ...

Odległe wyniki chirurgicznej korekcji zewnętrznych narządów&n ...

Zespół Rohhad ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT