Warunki prenumeraty

Członkowie PTEiDD otrzymuja czasopismo w ramach opłaconych składek członkowskich.

Decyzja Zarzadu PTEiDD wszystkie krajowe biblioteki medyczne otrzymuja bezpłatnie zeszyty „Endokrynologii Pediatrycznej”.

„Endokrynologia Pediatryczna” jest kwartalnikiem ukazującym się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Copyright © 2002-2014 by Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Somatotropinowa niedoczynność przysadki u dziewczynki z zespołem de ...

Zespół częściowej niewrażliwości na androgeny – opis przypadku ...

Zespół Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser jako przykład anomalii rozwojo ...

Zespół Prader-Willi – diagnostyka i leczenie ...

Zaburzenia różnicowania płci o typie odwrócenia płci j ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT