Pediatr. Endocrinol. 11/2012;3(40):9-16
DOI: 10.18544/EP-01.11.03.1386PDF

Dwa mechanizmy uszkodzenia tyreocytów w zapaleniu tarczycy typu Hashimoto

1Iwona Beń-Skowronek, 2Roman Ciechanek, 1Leszek Szewczyk

1Dept. Paediatric Endocrinology and Diabetology, Medical University of Lublin, Poland
2Division of Surgery of Specialist Voivodship Hospital in Lublin


Słowa kluczowe: zapalenie tarczycy typu Hashimoto, tyreocyty, apoptoza, nekroza

Streszczenie

Wstęp. Rozwój zapalenia tarczycy typu Hashimoto jest skutkiem uszkodzenia tyreocytów, apoptozy i autoimmunologicznej reakcji cytotoksycznej limfocytów. Celem badań jest prezentacja zmian ultrastrukturalnych w komórkach tarczycy przebiegu zapalenia tarczycy typu Hashimoto. Pacjenci i metody. Badania obejmowały 40 dzieci: 20 pacjentów z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto i 20 dzieci stanowiących grupę kontrolną. Fragmenty tarczycy do badań ultrastrukturalnych były pobierane w czasie strumektomii. Skrawki ultracienkie były kontrastowane octanem uranylu i cytrynianem ołowiu oraz badane w transmisyjnym mikroskopie elektronowym EM 900 Zeiss Germany Electron Microscope. Wyniki. W grupie kontrolnej komórki pęcherzykowe tarczycy były sześcienne lub walcowate i leżały na cienkiej błonie podstawnej. U pacjentów z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto obserwowano różne fazy apoptozy. Błona podstawna pęcherzyków była pogrubiała ze względu na odkładanie licznych włókien kolagenowych. W tyreocytach obserwowano nieregularne jądra komórkowe i liczne mitochondria w biegunie podstawnym. W miejscach kontaktu tyreocytów z limfocytami lub plazmocytami obserwowano różne fazy nekrozy. Jądra komórkowe tych komórek tarczycy były zdeformowane, cysterny siateczki endoplazmatycznej rozdęte, a błona komórkowa uszkodzona. Wniosek. Badania ultrastrukturalne skrawków tarczycy pobranych od pacjentów z zapaleniem tarczycy typu Hashimoto sugerują następujące fazy uszkodzenia tyreocytów: pogrubienie błony podstawnej spowodowane odkładaniem się kolagenu, apoptozę tyreocytów, stymulację limfocytów i komórek plazmatycznych do reakcji cytotoksycznej, obumieranie tyreocytów uszkodzonych w wyniku tej reakcji


Oryginalny tekst artykułu w języku angielskim

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Analiza stężenia IL-17 i IL-23 w dynamice chorób autoimmunizacyjnych ...

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto u matek a funkcja tarczycy u niemo ...

Ocena rozwoju somatycznego młodzieży z cukrzycą typu 1 na podstawie ...

Ocena związku pomiędzy surowiczymi stężeniami końcowych produktów gl ...

Choroba Dühringa u dzieci z cukrzycą typu 1 ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT