Endokrynologia Pediatryczna, Tom 14 | Rok 2015 | Nr 1(50)

Od Redaktora

P.T. Czytelnicy
Z wielką satysfakcją przekazujemy Państwu PIĘĆDZIESIĄTY zeszyt „Endokrynologii Pediatrycznej”, naukowego czasopisma wychodzącego regularnie jako kwartalnik od dwunastu lat (2002) dzięki Autorom, Recenzentom i sprawnej współpracy Redakcji z Wydawcą.
Oczywiście nieustannie staramy się o utrzymanie co najmniej dobrego poziomu merytorycznego, o uzyskanie wyższej punktacji MNiSW oraz o aplikacje do międzynarodowych baz danych (interesują je co prawda czasopisma anglojęzyczne).
Kolejny, prawie jubileuszowy zeszyt zawiera m.in. publikacje eksperymentalnych badań mających znaczenie w wyjaśnianiu mechanizmów „epidemii” otyłości (M. Gołyński i wsp.,M. Bilek i M. Rybakowa).
Prace diabetologiczne dotyczą dynamiki zmian komórek Th17 w klinice cukrzycy typu 1 (Piekarski iwsp.) oraz potrzeby uwzględniania w diagnostyce cukrzycy – cukrzycy monogenowej (E. Kamińska i wsp.).
Kolejne prace poświęcone są wpływowi cukrzycy ciążowej oraz chorobom tarczycy u matek w ciąży na stan i dalszy rozwój dziecka po urodzeniu (D. Pawlik i R. Radziszewska oraz I. Beń-Skowronek).
Interesujące obserwacje poczynił W. Kołłątaj i wsp., dotyczą czynników wpływających na niwelowanie niedoboru witaminy D u dzieci.
Zespół szczeciński (A. Biczysko-Mokosa i wsp.) prezentuje w tym zeszycie rzadko spotykany zespół Kallmanna.
Z wiosennymi pozdrowieniami

Prof. dr hab. Leszek Szewczyk
Redaktor Naczelny „Endokrynologii Pediatrycznej”

Prace oryginalne

Witamina D – rekomendacje czy też konieczność indywidualizacji dawek?
Witold Kołłątaj, Barbara Kołłątaj, Maria Klatka, Katarzyna Wrzołek, Aleksandra Krzewska
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Wpływ dożołądkowego podawania owoców papryki habanero (Capsicum chinense Jacq.) na poziomy tyroksyny całkowitej u szczurów
Marcin Gołyński, Krzysztof Lutnicki, Grzegorz Kalbarczyk, Łukasz Adamek, Ireneusz Balicki, Piotr Wilkołek, Marcin Szczepanik, Małgorzata Olech
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Cukry dodane w napojach energetycznych a ryzyko nadwagi i otyłości u młodzieży
Maciej Bilek, Maria Rybakowa
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Dynamika zachowania się limfocytów Th17 a markery kliniczne cukrzycy typu 1
Robert Piekarski, Leszek Szewczyk, Barbara Wilczyńska, Jacek Tabarkiewicz
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Prace przeglądowe

Cukrzyca u matki i jej konsekwencje dla dziecka
Dorota Pawlik, Renata Radziszewska
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Rozwój dzieci matek z zaburzeniami czynności tarczycy
Iwona Beń-Skowronek
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Prace kazuistyczne

Cukrzyca monogenowa MODY 2 – warto o niej pamiętać – opisy przypadków
Emilia Kamińska, Anita Horodnicka-Józwa, Elżbieta Petriczko, Mieczysław Walczak
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Zespół Kallmanna – późne rozpoznanie i leczenie
Agnieszka Biczysko-Mokosa, Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka-Józwa, Mieczysław Walczak
czytaj więcej »   czytaj PDF »

Listy do redakcji

List do Redakcji czasopisma Endokrynologia Pediatryczna

czytaj więcej »

szukanie zaawansowane »

Najczęściej czytane

Endokrynologia Pediatryczna

Tom 14/2015 Nr 1(50)
Tom 13/2014 Nr 4(49)
Tom 13/2014 Nr 3(48)
Tom 13/2014 Nr 2(47)
Tom 13/2014 Nr 1(46)
Tom 12/2013 Nr 4(45)
pokaż więcej »

Endokrynologia Pediatryczna (Suplementy)

Tom 14/2015 Nr 1(14)
Tom 9/2009 Nr 9(9)
Tom 8/2009 Nr 8(8)
Tom 7/2008 Nr 7(7)
pokaż więcej »