Endokrynol. Ped. 2019.18.1.66:17-22
DOI: 10.18544/EP-01.18.01.1712PDF

Seksuologiczne i gineologiczne problemy u dzieci i dojrzewających dziewcząt

1Jacek Boroch, 1Grażyna Jarząbek-Bielecka, 2Małgorzata Mizgier, 3Andrzej Kędzia

1Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii Kliniki Ginekologii Katedry Perinatologii i Ginekologii UMP
2Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF Poznań
3Katedra Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego UMP


Słowa kluczowe
seksuologia, dziewczęta, masturbacja

Seksuologia jako nauka bada ludzką seksualność z uwzględnieniem rozwoju seksualnego, zachowań, funkcji i preferencji. Problemy ginekologiczne są związane z rozwojem seksualnym , z rozwojem osi podwzgórzowo-przysadkowo- jajnikowej. Rozwój i funkcje narządów płciowych są ściśle związane z czynnością osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej. Ginekologia wieku rozwojowego to interdysyplinarna specjalność, silnie związana z endokrynologią. Problemy ginekologiczne u dziewcząt dotyczą zarówno medycznych jak i psychologicznych aspektów i wymagają specjalistycznego podejścia. jednym z takich zagadnień jest problem masturbacji.
szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

...

Czynniki warunkujące postrzeganie nadmiernej masy ciała przez dzieci ...

Sieć adipokin u dziewcząt z zespołem policystycznych jajników   ...

Nieukarboksylowana postać osteokalcyny jako pośredni wskaźnik zaopat ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT