Pediatr. Endocrinol. 2019.18.1.66:1-16
DOI: 10.18544/EP-01.18.01.1711PDF

Lepiej wyrównani metabolicznie - Pacjenci z cukrzycą typu 1 leczeni osobistą pompą insulinową chorują krócej, częściej oznaczają glikemię i mają mniejsze zapotrzebowanie na insulinę

1Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, 1Joanna Chrzanowska, 1Monika Seifert, 2Urszula Opalińska, 1Michał Stępkowski, 1Anna Noczyńska

1Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2Oddział pediatryczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


Słowa kluczowe
cukrzyca typu 1, osobista pompa insulinowa, wyrównanie metaboliczne, pomiary glikemii, zapotrzebowanie na insulinę

Celem pracy jest sprawdzenie hipotezy, że lepsze wyrównanie metaboliczne jest związane z niższym procentowym udziałem insuliny podawanej w przepływie podstawowym w dobowej dawce insuliny, a także ocena innych czynników mogących mieć wpływ na kontrolę cukrzycy. Pacjenci i metody. Analizowano 326 pacjentów z DM 1 (172 chłopców) w wieku 1,5-18 lat (x=12,59±3,91), leczonych CSII powyżej 6 miesięcy. Dobową podaż insuliny (TDD) (j./dobę), dobowe zapotrzebowanie na insulinę (j./kg m.c./dobę), udział insuliny w bolusach w TDD, udział bazy w TDD oraz ilość pomiarów glikemii/dobę odniesiono do średniej glikemii z ostatniego miesiąca przed wizytą (AVBG), zmienności glikemii (AVBG-SD), odsetka HbA1c i częstość hipoglikemii. Wyniki. HbA1c wynosiła 8,3±1,6, AVBG 176,3±37,6 mg/dl. Wyrównanie metaboliczne korelowało z wiekiem chorych (dla HbA1c r=0,18, p=0,001; dla AVBG r=0,14, p=0,019), czasem trwania choroby (dla HbA1c r=0,24, p<0,0001; dla AVBG r=0,22, p=0,0009) oraz czasem leczenia CSII (dla HbA1c r=0,19, p=0,002; dla AVBG r=0,18, p=0,007). HbA1c i AVBG korelowała z zapotrzebowaniem na insulinę (dla HbA1c r=0,18, p=0,019; dla AVBG r=0,21, p=0,007), dawką bazy (dla HbA1c r=0,19, p=0,016; dla AVBG r=0,24, p=0,001), ale nie z % bazy w TDD. Wiek chorych wpływał na zapotrzebowanie dobowe na insulinę (r=0,39, p<0,0001), dawkę bazy (j./kg) (r=0,51, p<0,0001) oraz % bazy w TDD (r=0,37, p<0,0001). Ilość pomiarów/dobę korelowała z wiekiem (r=-0,53, p<0,0001), czasem trwania choroby (r=-0,29, p<0,0001) i leczenia CSII (r=-0,21, p=0,002), a także HbA1c r=-0,29, p<0,0001. Czas trwania cukrzycy (OR 0,85, 95%CI: 0,76-0,96) i ilość oznaczeń glikemii (OR 1,13, 95%CI: 1,04-1,24) były najsilniejszymi predykatorami HbA1c <7%. Wnioski. Lepsze wyrównanie metaboliczne u chorych z cukrzycą typu 1 leczonych osobistą pompą insulinową jest zależne od ilości pomiarów glikemii w ciągu dnia i czasu trwania choroby, a także charakteryzuje pacjentów z mniejszym zapotrzebowaniem na insulinę. 


Oryginalny tekst artykułu w języku angielskim

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

...

Ocena realizacji zaleceń dotyczących postępowania z dziećmi chorymi ...

Długofalowa ocena wyrównania dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych przy ...

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT