Endokrynol. Ped. 2017.16.4.61:255-262
DOI: 10.18544/EP-01.16.04.1679PDF

Stężenie chemeryny, omentyny i waspiny w surowicy u dzieci z mukowiscydozą

1Edyta Machura, 1Katarzyna Ziora, 1Maria Szczepańska, 2Elżbieta Świętochowska, 1Franciszek Halkiewicz, 1Małgorzata Barć-Czarnecka, 3Dariusz Ziora

1Katedra i Klinika Pediatrii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2Katedra Biologii Medycznej i Molekularnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
3Klinika Chorób Płuc,Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Słowa kluczowe

mukowiscydoza, chemeryna, omentyna, waspina, dzieci

Streszczenie

Wstęp. Pacjenci z mukowiscydozą (cysticfibrosis, CF) prezentują liczne patologiczne stany, jak niedożywienie, zmniejszenie masy tłuszczowej ciała, zaburzenia metaboliczne (zaburzony metabolizm glukozy, wzrost insulinooporności, przewlekły deficyt energii, miejscowe i chroniczne zapalenie), które mogą mieć związek z zaburzeniami stężeń adipokin. Celem badań jest ocena stężenia chemeryny, omentyny i waspiny w surowicy krwi u dzieci z mukowiscydozą. Materiał i metody. Badaniami objęto 21 dzieci (średni wiek: 11,7± 1,59 lat) ze stabilną CF. Diagnozę CF u tych dzieci potwierdzono badaniem genetycznym. Pacjentów z zaostrzeniem choroby wykluczono z badań. U wszystkich dzieci przeprowadzono wywiad, badanie fizykalne i antropometryczne, zbadano plwocinę, pobrano krew, wykonano czynnościowe badania płuc. Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych dzieci (średni wiek: 10,9 ± 4,4 lat). Wyniki. Średnie stężenie chemeryny i omentyny w surowicy krwi było istotnie wyższe (p<0.001), a waspiny znamiennie niższe (p<0,001) u dzieci z mukowiscydozą aniżeli u zdrowych. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie korelacji pomiędzy stężeniem badanych adipokin we krwi a BMI, BMI-SDS, glukozą, cholesterolem całkowitym, LDL i HDL we krwi. FEV1 i FVC pozytywnie korelowało z BMI-SDS (R:0,58, p<0,01; R:0,5; p<0,036, odpowiednio). Wnioski. Chemeryna i omentynamogą mieć związek z procesem zapalnym w mukowiscydozie ale nie korelują z ciężkością tej choroby. 


Oryginalny tekst artykułu w języku angielskim

szukanie zaawansowane »

Podobne artykuły

Badania zaburzeń czynności śródbłonka i procesów zapalnych u otyłych ...

Wrodzona wielohormonalna niedoczynność przysadki – choroba wciąż póź ...

Diagnostyka i leczenie heterozygotycznej postaci hipercholesterolemi ...

Jakość kości u dzieci łódzkich w wieku szkolnym określona na podstaw ...

Zaburzenia funkcji przysadki i podwzgórza w wyniku późno rozpoznaneg ...

polski | english | Logowanie
ISSN: 1730-0282
e-ISSN: 1898-9373
TOWARZYSTWO|CZASOPISMO|REDAKCJA|REGULAMIN|PRENUMERATA|KONKURS|KONTAKT